ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Τι ειναι η Ψυχοθεραπεια;

Η Ψυχοθεραπεία είναι ένας διαρκώς εξελισσόμενος κλάδος της εφαρμοσμένης Ψυχολογίας που ασχολείται με τον άνθρωπο και τα ψυχολογικά – συναισθηματικά προβλήματά του. Στηρίζεται στις επιστημονικά τεκμηριωμένες θεωρίες της ανθρώπινης προσωπικότητας και συμπεριφοράς και χρησιμοποιεί επιστημονικές μεθόδους και τεχνικές.

«Ψυχοθεραπεία» είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μορφές θεραπείας οι οποίες στοχεύουν στην επίλυση προβλημάτων ψυχολογικής ή ψυχοσωματικής υφής καθώς και την απόκτηση γνώσης των ψυχικών μηχανισμών ενός ατόμου, μέσω της δημιουργίας μιας σχέσης με έναν ειδικό θεραπευτή και με την χρησιμοποίηση ειδικών μεθόδων και τεχνικών οι οποίες θεμελιώνονται σε συγκεκριμένες επιστημονικές θεωρίες. Οι τεχνικές αυτές είναι καθαρά ψυχολογικές, δηλαδή το μόνο επικοινωνιακό μέσον που χρησιμοποιούν είναι ο λόγος.   Σκοπός της ψυχοθεραπείας είναι να επιφέρει δραστικές αλλαγές σε δυσλειτουργικούς τρόπους σκέψης, καθώς και δυσλειτουργικές συναισθηματικές αντιδράσεις και συμπεριφορές.  Υπάρχουν πολλά είδη ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων, όπως η ψυχοδυναμική, η γνωσιακή-συμπεριφορική, η διαπροσωπική, η συστημική, η συνθετική, η προσωποκεντρική,  η υπαρξιακή κ.ά. Στην ουσία, όλες οι μέθοδοι ψυχοθεραπείας, ανεξάρτητα κατεύθυνσης, αποτελούν ειδικές διεργασίες μάθησης. Η μάθηση αυτή είναι συνήθως πολυεπίπεδη καθώς, όπως έχει αποδειχτεί από τις σύγχρονες επιστημονικές έρευνες, αγγίζει και είναι δυνατόν να παράγει σημαντικές αλλαγές στις γνωστικές, τις συγκινησιακές – συναισθηματικές, αλλά ακόμη και τις νευροβιολογικές λειτουργίες του ανθρώπου.

Ο απώτερος στόχος της ψυχοθεραπείας είναι η αναδόμηση του ανθρώπου και η αλλαγή της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς του. Επιμέρους στόχοι περιλαμβάνουν την επίλυση εσωτερικών συγκρούσεων και προβλημάτων, τη θεραπεία ψυχοπαθολογικών συμπτωμάτων, τη βελτίωση ψυχολογικών δεξιοτήτων, αλλά και γενικότερα την προσωπική ανάπτυξη του ατόμου.  Άλλοι επί μέρους στόχοι της ψυχοθεραπείας είναι:

  • Αυτογνωσία
  • Αντιμετώπιση των ενοχλητικών συμπτωμάτων
  • Εκμάθηση ικανοτήτων επικοινωνίας και τεχνικών επίλυσης προβλημάτων
  • Αύξηση των επιδόσεων και βελτίωση της ικανότητας για αγάπη, εργασία, μάθηση και εξωτερίκευση σκέψεων και συναισθημάτων
  • Βελτίωση προσωπικών και επαγγελματικών σχέσεων
  • Εναρμόνιση λογικής, συγκινήσεων και συμπεριφοράς
  • Βελτίωση της εικόνας του εαυτού και της αυτοεκτίμησης
  • Αύξηση ελευθερίας επιλογών

Ανάλογα με τις ανάγκες του θεραπευόμενου παρέχονται:

ατομικη θεραπεια

θεραπεια ζευγους

οικογενειακη θεραπεια

ομαδικη θεραπεια