ομαδικη θεραπεια

Η ομαδική θεραπεία βοηθάει το άτομο με πολλαπλούς τρόπους. Οι ομάδες συναντιούνται σε εβδομαδιαία βάση και τα μέλη τους έχουν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν, να ταυτιστούν, να διαφοροποιηθούν και να αλληλεπιδράσουν με τα υπόλοιπα. Τα μέλη των θεραπευτικών ομάδων διαπραγματεύονται τις σχέσεις μεταξύ τους, τις οικογενειακές τους σχέσεις και άλλες προσωπικές αλληλεξαρτήσεις καθώς και την σχέση με τον εαυτό τους.

  Μέσα από τις εξομολογήσεις, τις αφηγήσεις και τους διαλόγους φτιάχνεται ένα δίκτυο με διασυνδέσεις ανάμεσα στα μέλη, τις οικογένειες τους, που προεκτείνονται στον παρελθόντα χρόνο και ανοίγουν παράθυρα προς το μέλλον.

Για όσους προχωρήσουν πέρα από την αντιμεώπιση των αρχικών αιτημάτων, η ομάδα συμβάλλει καθοριστικά στη διερεύνηση του εσωτερικού χώρου.

Μέσω της ομαδικής διεργασίας, τα μελη πειραματίζονται με νέες κατασκευές, που στην συνέχεια θα αποτολμήσουν στην σχέση τους με σημαντικά πρόσωπα της ζωής τους, εκτός ομάδας. Η θεραπευτική πορεία μέσα σε ομάδα τροφοδοτεί τον θεραπευόμενο με πλούσια γνωστικο-συγκινησιακά ερεθίσματα.

  Μια τέτοια ομαδική ψυχοθεραπευτική συνθήκη καταργεί πολλές από τις δυσλειτουργικές και άγονες διαστάσεις της ανθρώπινης επικοινωνίας. Γκρεμίζει διάφορα στεγανά σε πολλά επίπεδα. Η θεραπευτική ομάδα επιτρέπει την πλούσια ανοιχτή επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της. Οι ιδιωτικές ιστορίες των μελών συναθροίζονται και διαπλέκονται με αναρίθμητες άλλες, για να διαφανεί η κοινή μοίρα του κάθε μέλους.

Στις ομάδες έτσι χτίζεται το καινούριο πάνω στο παλιό. Η ομάδα κατασκευάζει τις δικές της αλήθειες, δρώντας σαν συλλογικός νους. Η ομαδική θεραπεία επιτρέπει την προώθηση μιας σπειροειδούς διεργασίας θεραπευτικών αλλαγών, η οποία προωθεί τη διαχείριση της πολυπλοκότητας που διέπει τα διάφορα αλληλένδετα επίπεδα των ανθρώπινων σχέσεων.